Wat is een taalhuis

Wat is een Taalhuis en wat is de doelstelling?

Een Taalhuis is een herkenbare, fysieke plek waar volwassenen beter kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Burgers kunnen relevante cursussen volgen of zo nodig worden doorverwezen naar andere instellingen. Een Taalhuis wordt opgezet en onderhouden door lokale partners, samen met professionals en vrijwilligers.

De functie van een Taalhuis in de gemeenschap
Taalhuizen zijn lokale samenwerkingsverbanden. Vaak bevindt een Taalhuis zich in een bibliotheek. Maar een Taalhuis kan ook in een ziekenhuis worden opgezet of bij gemeentelijke loketten. Partners zijn bijvoorbeeld de gemeente, de bibliotheek, de roc’s, private taalaanbieders, lokale vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties.

Een Taalhuis kan een katalysator zijn voor lokale samenwerking in de aanpak van basisvaardigheden. De partners kunnen hun diensten beter op elkaar afstemmen. Daarvoor kunnen zij beschikken over instrumenten, zoals de bouwstenen voor een duurzaam DigiTaalhuis of de Adviescollectie.

Taalhuizen bieden diensten voor alle basisvaardigheden: taalvaardigheid, digitale vaardigheden en op termijn ook rekenvaardigheid.

Taalvaardigheid

Alles begint met taal: dingen begrijpen, de eigen wensen kenbaar maken, zaken zelfstandig regelen, contact met anderen, onderdeel zijn van onze samenleving.

Er zijn twee belangrijke doelgroepen: mensen die Nederlands als tweede taal leren (NT2) en mensen die Nederlands als moedertaal hebben (NT1), maar die moeite hebben met lezen en schrijven in het dagelijks leven. Daardoor kunnen ze niet goed functioneren in onze maatschappij.

Digitale vaardigheden

Ons leven speelt zich steeds meer online af. Van het bestellen op internet tot het aanvragen van een toeslag of het doen van belastingaangifte, iedereen moet kunnen omgaan met een computer.

Voor wie de vaardigheid mist om online informatie op te zoeken of online formulieren van de overheid in te vullen, wordt het leven erg ingewikkeld. Taalhuizen organiseren trainingen zodat mensen ook digitaal de weg leren kennen in de samenleving.

Rekenvaardigheid

Het begrijpen van hoeveelheden, afstanden en getalsmatige informatie speelt een belangrijke rol in vele dagelijkse handelingen. Van wisselgeld bij de kassa tot het plannen van een reis, van maten en gewichten bij het koken tot het bijhouden van het huishoudboekje, het is essentieel dat mensen globale rekenvaardigheid hebben om bewuste keuzes te kunnen maken.