Naslagwerken


‘Naslagwerken’ bevat titels van materiaal en achtergrondmateriaal voor vrijwilligers: tips voor ondersteuning, handleidingen en informatie over verschillende onderwerpen.
Klik op een titel voor meer informatie over dat materiaal.
De titels zijn gekozen naar aanleiding van veel gestelde vragen in vrijwilligerstrainingen. De meeste titels zijn toegankelijk en direct toe te passen in de vrijwilligersondersteuning. Enkele meer theoretische titels zijn opgenomen voor de extra geïnteresseerde.

Titelaflopend sorteren Onderwerp
2bdutch.nl Luistervaardigheid, Video’s
Digitale vaardigheden en laaggeletterdheid Digitale vaardigheden
Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs Didaktiek, Naslagwerk
Handboek voor taalcoaches Taalcoaching, Handleiding
Handleiding ONA voor vrijwilligers Examen, Handleiding
Handleiding video-in-de-taalklas Luistervaardigheid, Video, Handleiding
Ik leer je Nederlands! Taalcoaching, Handleiding
Leren spreken Spreekvaardigheid, Naslagwerk
Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs Taaltheorie, Naslagwerk
Van Dale Grammatica Nederlands Grammatica, Naslagwerk
Verstaanbaar spreken Uitspraak, Handleiding
www.hetbegintmettaal.nl Taalcoaching
www.inburgeren.nl Examen
www.naarnederland.nl Examen
www.staatsexamensnt2.nl Examen