Adviescollectie

Klik hieronder op het materiaal dat je wilt bekijken.

De Adviescollectie helpt vrijwilligers en bibliotheekmedewerkers om leesboekjes en leermateriaal voor deelnemers te selecteren. Het gaat om materiaal voor taal, digitale vaardigheden en rekenen op de niveaus van de basisvaardigheden. ’Naslagwerken’ is bedoeld voor vrijwilligers.

De Adviescollectie is een reactie op de dringende behoefte van bibliotheken, Taalhuizen en landelijke bibliotheekorganisaties aan duidelijkheid over de geschiktheid van materialen voor gebruik in de Taalhuizen. De leesboekjes zijn daartoe voorzien van een niveau-aanduiding en een synopsis. In leermaterialen vind je, naast beschrijvingen, ook beoordelingen: op geschiktheid voor vrijwilligersondersteuning en op geschiktheid voor zelfstudie door deelnemers. Zie voor de verantwoording ‘leesboekjes’ en ‘leermateriaal’.

Totstandkoming

De Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelden de Adviescollectie in nauwe samenwerking met Bureau BinnenBoord, NBD Biblion, Het Begint met Taal, formele en non-formele taalaanbieders, bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen. Een werkgroep met afgevaardigden van deze organisaties heeft de criteria voor de titelselectie en de beoordelingen van het leermateriaal vastgesteld.